Investeringssparkonto

Sparformen investeringssparkonto (ISK) infördes för att göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier, fonder och vissa andra sorters värdepapper. Med ett ISK behöver du inte själv hålla ordning på att redovisa vinster, förluster och kostnader när du deklarerar – istället schablonbeskattas du baserat på värdet i ditt ISK under beskattningsåret.

En nackdel med ISK är att man inte kan göra förlustavdrag och att du kommer att beskattas även för de år då värdet på tillgångarna i ditt ISK har sjunkit. Om du vill kunna göra förlustavdrag är det bättre att förvara dina värdepapper i en vanlig värdepappersdepå.

En annan viktigt skillnad mellan ISK och värdepappersdepå är att det bara är privatpersoner (och deras dödsbon) kan äga ett ISK. Du kan inte heller öppna ett ISK konto tillsammans med någon annan, utan det är en ägare per ISK som gäller.

Vidare finns det begränsningar för vilka sorters värdepapper du kan förvara i ditt ISK. Du kan till exempel endast köpa finansiella instrument som är upptagna till handel vid en reglerad marknad (var som helst i världen) eller på en MFT-plattform (i EES-området).

spara

Får jag förvara pengar i mitt ISK?

Ja du kan sätta in, förvara och ta ut pengar från ditt ISK.

Får jag förvara utländsk valuta i mitt ISK?

Ja, du kan ha både svenska kronor och utländsk valuta i ditt investerarsparkonto.

Beskattning

Istället för reavinstbeskattning betalar du schablonskatt på de tillgångar som förvaras i ditt ISK.

Företaget du har ditt ISK använder sig av en särskild metod för att räkna fram ett slags medelvärde för beskattningsåret (man tar bland annat hänsyn till värdet på tillgångarna vid fyra olika bestämda tidpunkter utspridda över året). Beloppet de får fram kallas för kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget används för att räkna fram schablonintäkten. Hur stor del av kapitalunderlaget som utgör schablonintäkten beror på statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret. På statslåneräntan lägger man 1 procentenhet, och får på så sätt fram räntefaktorn.

Exempel: Kapitalunderlaget för ditt ISK är 200 000 kronor. Statslåneräntan den 30 november föregående år var 0,51%. Till detta lägger vi en procentenhet, och får fram räntefaktorn 1,51%.

Din schablonintäkt är därmed 1,51% av 200 000 kronor. På detta belopp betalar du 30% skatt.

Vad händer om jag redan betalat skatt till ett annat land?

Om du har utländska aktier i ditt ISK kan det hända att du är skattskyldig till något annat land än Sverige. Om du har betalat sådan skatt och den finns redovisad på en kontrolluppgift till Skatteverket kan den avräknas mot den svenska skatten.

Din avräkning kan inte bli större än den svenska skatten för ditt ISK konto för året. Har du betalat mer än så i utländsk skatt kan du spara det överskjutande beloppet till kommande år för att göra avdrag då.

Är ISK ett låst eller semi-låst sparande?

Innan ISK infördes i Sverige var kapitalförsäkring en mycket vanlig sparform, och den innebär i normalfallet att pengarna är semi-låsta eftersom man måste betala en straffavgift om man gör ett uttag (”återköp”) innan en viss tid har förflutit, till exempel ett år, tre år eller fem år.

För ISK finns inte någon sådan straffavgift, vilket gör det till en bra sparform för den som vill ha sina tillgångar tillgängliga och snabbt till exempel kunna sälja av en aktiepost och ta ut pengarna. Däremot kan ISK vara mindre lämpligt om du vet med dig att du behöver låsa eller semi-låsa dina tillgångar för att inte slösa bort dem i förtid.